Polska
Сo czwarty przybysz z Ukrainy został w naszym kraju

Ponad 4,1 mln obywateli Ukrainy przybyło do Polski, z czego - według danych UNHCR - w naszym kraju przebywa ponad 1,1 mln uchodźców. To oznacza, że co czwarty przybysz został w naszym kraju, wciąż obawiając się powrotu do ojczyzny ogarniętej wojną.

Dziś, 20 czerwca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Uchodźcy.

Każdego roku w dniu 20 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. Zgodnie z Konwencją ONZ dotyczącą uchodźców z 1951 r. uchodźca to osoba, która uciekła z kraju ojczystego z powodu „uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej religii, rasy, narodowości, przynależności do określonej społeczności lub poglądów politycznych". Światowy Dzień Uchodźcy ma na celu budowanie więzi i zrozumienia dla ich problemów oraz pomoc w odbudowie życia.

Tegorocznym mottem Światowego Dnia Uchodźcy są słowa: „Ktokolwiek, cokolwiek, kiedykolwiek. Każdy ma prawo szukać bezpieczeństwa”. To oznacza, że każdy uchodźca powinien być przyjmowany i traktowany z godnością bez względu na miejsce urodzenia, pochodzenie, rasę czy religię. Święto to upamiętnia siłę i odwagę ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju, aby uniknąć konfliktu, terroru czy prześladowań. Co wiemy na temat ukraińskich uchodźców mieszkających w Polsce?

Według danych UNHCR, Polska gości ponad 1,1 miliona uchodźców z Ukrainy. W tej chwili w samej Warszawie mieszka około 200 tys. obywateli Ukrainy, choć jeszcze w kwietniu liczba ta sięgała 300 tys. Oznacza to, że coraz więcej przesiedleńców wraca na Ukrainę, a ci, którzy zostali to najczęściej kobiety, przeważnie z dziećmi, które mają w Polsce bliskich znajomych lub rodzinę.

Czytaj dalej:
Powiązane publikacje
W polskich szkołach jest miejsce dla dzieci ukraińskich. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie we wrześniu kolejnych 200-300 tysięcy - powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 5,224 mln osób – przekazała Straż Graniczna.
Aktualnie pracuje ponad 370 tys. Ukraińców, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie i po wprowadzeniu uproszczonych procedur podejmowania pracy – powiedziała dziś szefowa MRiPS.
Polska notyfikowała Komisji Europejskiej dokument elektroniczny dostępny dla uchodźców z Ukrainy – Diia.pl, jako dokument potwierdzający ich legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwiający podróżowanie w ramach Unii Europejskiej, a także przekraczanie jej granic zewnętrznych. To pierwsze w Unii Europejskiej w pełni cyfrowe pozwolenie na pobyt.
W środę z Ukrainy do Polski wjechało 23,5 tys. osób, natomiast z Polski na Ukrainę wyjechało 22,3 tys. osób.
Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,732 mln osób - przekazała Straż Graniczna.
Krakowski skwer Wolnej Ukrainy od wtorku oficjalnie stanowi już część placu Biskupiego i mieści się obok rosyjskiego konsulatu.
Gotowość do podjęcia pracy jest wśród Ukraińców w Polsce większa niż w Czechach i Rumunii. Sprzyja im też otwartość pracodawców, którą może jednak stłamsić spowolnienie gospodarcze.
Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,551 mln osób - przekazała Straż Graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 21,2 tys. osób.