Polska i świat

Polsko-czeski projekt turystyki sakralnej

Filmy edukacyjne na temat obiektów sakralnych i gra planszowa to część polsko-czeskiego projektu adresowanego dla pielgrzymów z diecezji opolskiej i ostrawsko-opawskiej. Program jest realizowany m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy Granice.