Polska i Ukraina
Polska i Ukraina - 30 lat partnerstwa i przyjaźni

18 maja 2022 minęło 30 lat od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy między Polską i Ukrainą.

Dzieląc kilkusetletnią historię, mając na względzie podobieństwa kulturowe i trwałe relacje społeczne, a także mając świadomość wspólnych, komplementarnych interesów wobec wyzwań bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej, już na początku lat 90. nikt w Warszawie ani Kijowie nie miał wątpliwości, że jedyną słuszną drogą dla Polski i Ukrainy jest strategiczne partnerstwo obu krajów. Dlatego też Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy, wykazując solidarność z państwem, które właśnie rozpoczynało swoją drogę ku wolności i demokracji

Podpisanie Traktatu dało asumpt do intensywnego dialogu i współpracy na niwie politycznej, gospodarczej, wojskowej, kulturalnej i sportowej oraz wielu innych, zarówno na szczeblu parlamentarnym, rządowym i samorządowym. Wykształciły się zinstytucjonalizowane mechanizmy współpracy w każdym obszarze działalności państwa, takie jak Komitet Konsultacyjny przy Prezydentach, Polsko-Ukraińskie Zgromadzenie Parlamentarne, szereg międzyrządowych komisji i rad odpowiadających właściwym resortom, w tym Międzyrządowa Komisja Współpracy Gospodarczej, Międzyrządowa Rada Koordynacyjna ds. Współpracy Międzyregionalnej, Polsko-Ukraińska Stała Konferencja ds. Integracji Europejskiej, dzieląca się doświadczeniami z akcesji Polski do UE, ale i szereg forów współpracy pozarządowej. Symbolicznym i wymiernym efektem, owocnej współpracy dwustronnej, wykorzystującej sport i kulturę jako spoiwo relacji dobrosąsiedzkich stały się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Podpisanie Traktatu dało początek procesowi zacieśniania więzi międzyludzkich, tworząc ogromny potencjał autentycznej przyjaźni między narodem polskim i ukraińskim. Jej efekt jest szczególnie widoczny dziś , kiedy Polacy ochoczo rzucili się z pomocą swoim sąsiadom zaatakowanym przez rosyjskiego agresora, zapraszając ich do swoich domów, dostarczając niezbędne produkty, pomagając na przejściach granicznych, w ośrodkach dla uchodźców, zasilając i organizując liczne akcje charytatywne. Rząd zaś wspiera politykę łączenia obu społeczeństw, nie tylko podczas wojny, tworząc systemowe rozwiązania zapewniające bezpieczne warunki uchodźcom ukraińskim, oferując im zakwaterowanie, żywność, pomoc socjalną, pomoc medyczną, edukację dzieci i studentów, legalne zatrudnienie, ale również systemowo, przez działania takie jak powołanie Rady Wymiany Młodzieży, fundowanie programów stypendialnych, wprowadzenie ruchu bezwizowego oraz otwarcie rynku pracy dla Ukraińców, co od kilku lat skutkuje nawiązywaniem bezpośrednich kontaktów między Polakami a Ukraińcami na niespotykaną do tej pory skalę.

Przez ostatnie 30 lat Polska pozostawała jednym z najbardziej zaangażowanych krajów we wspieranie europejskich i euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. Warszawa opowiadała się za perspektywą członkostwa w UE dla Ukrainy jeszcze zanim Rosja brutalnie napadła na Ukrainę i rozumiejąc zagrożenie ze Wschodu, wspierała modernizację ukraińskiego wojska i zacieśnianie współpracy Kijowa z NATO. Zarówno podczas wydarzeń Pomarańczowej Rewolucji w 2004 roku, jak i w trakcie rewolucji godności, Polska aktywnie wspierała demokratyczne i proeuropejskie dążenie ukraińskiego społeczeństwa, angażując się w trudne mediacje miedzy stroną rządową i opozycją a także gwarantując wsparcie humanitarne

Kolejną dekadę współpracy polsko-ukraińskiej rozpoczynamy w momencie szczególnym i trudnym, w  trakcie rozpoczętej przez Rosję okrutnej wojny. Wiedząc, że łączą nas szczególnie silne i ugruntowane więzi sąsiedzkie we wszystkich dziedzinach, na fundamencie dialogu i współpracy bilateralnej będziemy dążyć do utrzymania stabilności i bezpieczeństwa, jako wartości priorytetowych.

 

Czytaj dalej:
Powiązane publikacje
Prezentuje on najważniejsze polskie pamiątki historyczne, które np. od 50 lat nie były eksponowane, ale również te, które nigdy nie były eksponowane. Będzie można tam zobaczyć ponad 800 kosztowności.
Polskie armatohaubice samobieżne Krab z powodzeniem działają na froncie w Ukrainie – oświadczył w środę w mediach społecznościowych naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.
Specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeszkolą 400 ukraińskich lekarzy w zakresie medycyny ratunkowej, medycyny pola walki i opatrywania urazów wielonarządowych w warunkach wojennych.
Wartość pomocy wojskowej jakiej Polska udzieliła Ukrainie to ponad 1,8 mld euro - poinformował Michał Dworczyk. - jesteśmy największym w Europie donatorem pomocy militarnej dla Ukrainy - podkreślił szef KPRM.
W językach ukraińskim i rosyjskim ukazał się w poniedziałek, na stronach IPN, spot edukacyjny „1941: Wojna dwóch totalitaryzmów”. Publikacja nagrania w tych wersjach językowych wiąże się z 81. rocznicą rozpoczęcia przez Niemcy wojny przeciw Sowietom.
Rektor i delegacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego udają się do Lwowa, żeby zorientować się w potrzebach Ukraińców i porozmawiać o wspólnych projektach – poinformowało we wtorek biuro prasowe KUL.
Polska i Ukraina będą połączone mostem energetycznym. Operator polskiego systemu elektroenergetycznego - PSE - potwierdził, że trwają prace nad połączeniem Polski i Ukrainy linią o napięciu 400kV - pisze poniedziałkowy "Puls Biznesu".
Dziś w Wielkiej Brytanii rozpoczynają się czterodniowe główne obchody Platynowego Jubileuszu, czyli 70-lecia panowania królowej Elżbiety II.
Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział w Kijowie, że "nowy poziom stosunków, jakie Ukraina i Polska zbudowały przez ostatnie trzy miesiące, został ukierunkowany na rozwój i jest produktywny".