Szef MSZ: Polska pomostem między V4 i Trójkątem Weimarskim

Szef MSZ: Polska pomostem między V4 i Trójkątem Weimarskim

Polska jest największym państwem na wschodniej flance NATO – do Trójkąta Weimarskiego wnosi świadomość wschodnich problemów, jest łącznikiem między Francją i Niemcami a państwami Grupy Wyszehradzkiej. O tym mówił szef MSZ w wywiadzie dla jednego z węgierskich mediów.

O współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej, priorytetach polskiej prezydencji w V4 oraz sytuacji w Europie po brytyjskim referendum mówił w wywiadzie dla węgierskiego tygodnika HVG szef polskiej dyplomacji.

Jak zaznaczył minister Waszczykowski, Polska będąc jednocześnie członkiem Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej odgrywa rolę pomostu między tymi dwoma instytucjami.

– Trzy kraje Trójkąta Weimarskiego mogą się wzajemnie uzupełniać. Niemcy to gospodarcza potęga, z czym wiąże się ich uwrażliwienie na kwestie gospodarcze. Francja to polityczne i militarne supermocarstwo, kraj dysponujący arsenałem atomowym i statusem członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, o bogatych doświadczeniach w dziedzinie polityki światowej, zwłaszcza w odniesieniu do świata arabskiego, Bliskiego Wschodu i Afryki. A po drugiej stronie Niemiec znajduje się Polska będąca największym państwem na wschodniej flance UE i NATO. Do Trójkąta wnosimy szczególne wschodnie wyczulenie na rozmaite problemy i odpowiedzi – mówił minister.

– Państwa V4 potrafią skutecznie wyrażać wrażliwość członków UE z Europy Środkowo-Wschodniej. Łączy nas ta sama historia i doświadczenia. Wszystkie nasze kraje przeżyły tragiczne momenty podczas drugiej wojny światowej, potem wszyscy byliśmy częścią sowieckiego imperium. Wspólne jest dla nas również doświadczenie przejścia do nowoczesnej gospodarki rynkowej z wolnymi demokratycznymi instytucjami – dodał.

Polskie priorytety

Szef MSZ mówił także o priorytetach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, która rozpoczęła się w lipcu tego roku. – Do głównych obszarów współpracy w trakcie polskiej prezydencji w V4 będzie należało koordynowanie agendy UE oraz współpraca dotycząca kluczowych wyzwań. Będziemy też chcieli rozwijać współpracę regionalną z europejskimi partnerami spoza V4.

W związku ze szczytem NATO w Warszawie istotną kwestią będzie ponadto umocnienie współpracy w zakresie wspólnego bezpieczeństwa – mówił minister.

Zaznaczył także, że w czasie polskiego przewodnictwa w V4 «jednym z ważnych obszarów naszego zaangażowania są wspólne działania we wschodnim sąsiedztwie, zwłaszcza na Ukrainie. Format V4–Ukraina jest niezwykle aktywny, w szczególności, jeśli chodzi o pomoc dla Kijowa w wypełnianiu zobowiązań dotyczących reform. Pomoc ta obejmuje w pierwszym rzędzie walkę z korupcją, decentralizację (specjalność Polski), edukację, wydajność energetyczną oraz rozwój sektora MŚP (specjalność Węgier)».

Zapytany o spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Warszawie, minister Waszczykowski wskazał, że rozmowy dotyczyły kwestii europejskich, w tym przede wszystkim «w jaki sposób powinniśmy się przygotować do Brexitu».

– Rozmawialiśmy o wnioskach, jakie możemy wyciągnąć z faktu, że UE traci drugą pod względem wielkości gospodarkę w Europie i piątą na świecie, podczas gdy wielu wciąż marzy o poszerzeniu Wspólnoty o Ukrainę, a być może i Turcję. Poruszyliśmy także tematy z dziedziny bezpieczeństwa. Po pierwsze, jak obronić się przed falą migrantów i uchodźców – relacjonował minister.

Źródło: www.radiozagranica.pl